Programes per a la formació
i integració de persones en
risc d'exclusió social

Amb l'impuls de la teva col·laboració personal podem ampliar la tasca de la Fundació i posar en marxa nous projectes que promoguin l'ocupació i l'economia social.

Amb la teva col·laboració personal ho aconseguirem.
Sense tu, no.

Aquests són alguns exemples dels projectes en què la Fundació Caixa d'Enginyers ha participat per promoure l'ocupació i l'economia social:

Othman Merroun, 23 anys
Assistent a la botiga Nike del Camp Nou.
Ha format part durant 6 mesos
del Projecte Ocupa't.

Durant 2014, mitjançant la col·laboració entre la Fundació Caixa d'Enginyers i l'entitat Punt de Referència, 64 joves en risc d'exclusió social han millorat les seves competències per entrar en el mercat laboral.

Equest curs 19 joves han gaudit de les beques d'estudi per a emprenedors de la Fundació Caixa d'Enginyers, facilitant-los la formació necessària per iniciar els seus projectes empresarials.

Rocío Ripoll, 36 anys
Ha creat la plataforma digital Vitasalud.com després de formar-se amb una beca
de la Fundació Caixa d'Enginyers.

Aaron Cortés, 29 anys
Viu i treballa a la Masia Casa del Montseny, després de 10 anys vinculat al proyecte "Vida independent i integració laboral".

Amb l'impuls de la Fundació Caixa d'Enginyers, la Fundació Viver de Bell-lloc ha reconstruït una masia i ampliat la seva superfície de conreu, generant ocupació i allotjament per a persones amb discapacitat intel·lectual o trastorns mentals.

A més, en cas de persones físiques, les donacions poden gaudir d'una deducció per donatius, sobre la quota íntegra de l'IRPF, del 75% fins a 150 €, i del 30% sobre l'excés. En cas de que durant els dos anys anteriors s'hagués realitzat una donació, a una mateixa entitat pel mateix import o superior en cadascú d'ells, respecte al realitzat a l'any anterior, la deducció sobre l'excés  serà del 35%.

En cas de persones jurídiques, la deducció per donatius aplicable sobre la quota íntegra de l'Impost sobre Societats és del 35%. No obstant, en cas de que durant els dos anys anteriors s'hagués realitzat una donació, a una mateixa entitat, pel mateix import o superior en cadascú d'ells, respecte al realitzat a l'any anterior, la deducció serà del 40%.